Libri di testo 2020/2021

LIBRI DI TESTO 2020/21 IPSMT IPSSS

classi primeclassi secondeclassi terzeclassi quarteclassi quinte
1M IPSMAT2M IPSMAT3M IPSMT4M IPSMT5M IPSMT
1N IPSMAT2P IPSMAT3P IPSMT4P IPSMT5P IPSMT
1P IPSMAT2R IPSSAS3R IPSSS4R IPSSS5R IPSSS
1R IPSSAS2S IPSSAS3S IPSSS4S IPSSS5S IPSSS
1S IPSSAS

LIBRI DI TESTO 2020/21 LICEO

classi primeclassi secondeclassi terzeclassi quarteclassi quinte
1G LS2G LS 3G LS4G LS 5G LS
1H LS 2H LS3H LS4H LS 5I LSSA
1I LSSA 2I LSSA3I LSSA 4I LSSA5L LSSA
1L LSSA2L LSSA3L LSSA 4L LSSA
1Q LSSA2Q LSSA

LIBRI DI TESTO 2020/21 ITCG

classi primeclassi seconde classi terzeclassi quarteclassi quinte
1A AFM2A AFM3A AFM-SIA4A AFM-SIA5A AFM-SIA
1B AFM2B AFM3B AFM4B RIM5B RIM
1C AFM2C AFM3D RIM4D RIM5D RIM
1D AFM2D AFM3E CAT4E CAT5E CAT
1E CAT2E CAT3F CAT